Noves revistes en l’Hemeroteca

Hem posat a disposició en l’Hemeroteca 22 noves revistes. Es tracta delos números del 98 al 110 de la revista La Vall de l’any 1969