Preguntas frecuentes

On està l'Arxiu Municipal?

L’Arxiu Municipal es troba situat a l’Avinguda Jaume I, 26-28 12600 La Vall d’Uixó (Castelló).

Puc consultar per telèfon o correu electrònic?

Sí, sempre que es tracte de consultes concretes que permeten una resposta pràcticament immediata i no requerisca d’investigació per part del personal d’Arxiu: Tel.: 96 469 01 84 / e-mail: archivomunicipal@lavallduixo.es

Quin és l'horari?

L’horari d’atenció al públic és de 9:00h. a 14:00h., de dilluns a divendres. És recomanable que s’avise de la visita per correu o per telèfon.

Quin tipus de fons puc trobar en l'arxiu?

Fonamentalment els documents produïts o rebuts per l’administració municipal, des del segle XVII a l’actualitat. Són documents que testimonien les relacions entre l’ajuntament i els seus veïns: obres, indústries, serveis, gestió del territori, població, educació, assistència social, sanitat, etc. A més conserva també els fons incorporats com són l’arxiu de l’empresa Segarra, el de la Cambra Agrària Local, el de la Guarderia Rural d’Espanya i altres donacions menors.

Quins fons són accessibles a través de la web de l'arxiu?

En el portal de l’Arxiu Municipal de La Vall d’Uixó es té accés fonamentalment als documents de lliure accés (fons històric i acords d’Ajuntament Ple), i en molts casos es podrà accedir a la seua corresponent imatge digital. Per a un altre tipus de documents, és necessària la consulta presencial.

Com puc realitzar una cerca a través de la web?

Existeixen dos tipus de consulta: cerca general, que localitza els termes triats en tots els camps de la base de dades i la cerca avançada, amb moltes més opcions i que permet fitar pels diferents elements de descripció, activar el tesaurus de materials o seleccionar només registres que compten amb imatge digital associada.

Què he de fer per a consultar documents?

Les consultes, sol·licituds o peticions d’informació poden realitzar-se de forma presencial en el propi Arxiu Municipal o a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

No es precisa d’acreditació especial per a la consulta dels documents. Les limitacions a aquesta consulta són les que estableix la normativa vigent en matèria d’accés i les que es deriven de l’estat de conservació dels documents. Amb la finalitat de garantir la conservació del patrimoni documental, si el document que es desitja consultar està reproduït, se serveix preferentment aquesta reproducció.

He de pagar per la consulta?

No. La consulta dels documents és gratuïta.

Existeix servei de préstecs de documents?

No és possible, ja que cada document d’arxiu és únic i la seua pèrdua o deterioració seria irreemplaçable. Només els empleats municipals de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó poden tindre en les oficines municipals durant un període establit documentació de caràcter administratiu necessària per a la gestió interna de l’Ajuntament.

Existeix sala de consulta?

No.

Es poden obtindre copies dels documents de l'Arxiu Municipal?

Sí, sempre que no incidisca en l’estat de conservació dels documents i que la legislació ho permeta. Les copies sempre seran realitzades pel personal de l’Arxiu i només es facilitarà la reproducció parcial d’expedient per a ús particular i, en determinats casos, es cobrarà el cost repercutit per la reproducció de la documentació, per mitjans externs.

Es pot demanar orientació al personal de l'Arxiu per a localitzar la informació que es busca?

Sí, però la labor d’orientació no inclou òbviament la tasca d’investigació que haurà de realitzar-se pel propi interessat.